Contacts Info.
+86(0)731 86366767
Room 502,Building 5,Xingwei Chuangxin Park,NO.57 of Huangxing Road,EDA,Changsha,Hunan Province HK Branch: ASIAWAY (H.K) LIMITED Room 22 5/F,Wah Luen Centre,15-21 Wong Chuk Yeung St,Fotan,NT,HK
插芯系列

HK-003/2-F

HK-003/2-F
INQUIRY
Description

产品参数

插芯
接插件针数 3,3/2 + PE
按照DIN EN 61984的电气数据  
电力区  
-额定电流 200A
-额定电压 1150/2000V
-额定脉冲电压 8kV
-污染程度 3
当污染程度2时的参数 200A 2000V 12kV 2
信号区  
-额定电流 16A
-额定电压 400V
-额定脉冲电压 6kV
-污染程度 3
当污染程度2时的参数 16A 500V 6kV 2
绝缘电阻 ≥1010Ω
材料 聚碳酸酯
工作温度范围 -40℃...+125℃
阻燃等级(UL94) V0
可拔插次数 ≥500
插针
材料 铜合金
表面处理 镀银
接触电阻 ≤0.2mΩ
电缆绞线依据IEC 60 228-5  
轴向螺栓连接  
强电针  
-导线截面 35-70mm2
-AWG 2-00
-内六角扳手 SW5
-剥线长度 2mm
  mm2 35 50 70
-拧紧力矩 N.m 8 9 10
接地针(仅HK-003/2)  
-横截面 16-35mm2
-AWG 5-2
-内六角扳手 SW4
-剥线长度 14mm
-拧紧力矩 6Nm
控制针(仅HK-003/2)  
-横截面 2.5mm2
-AWG 14
-剥线长度 7mm
-拧紧力矩 0.5Nm